Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”)

AGRÁRIN Kft. ,8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. Adószáma:11232382214, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek.

 Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: AGRÁRIN Kft.

A szolgáltató székhelye: 8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@agrarin.hu

Cégjegyzékszáma: 14 09 301400

Adószáma: 11232382214

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

Telefonszámai:

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: unas.hu

 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

 

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatályos 2022.09.01-től.

1.3. A webshop minden tartalma jogi védelem alatt áll,

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

 

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, adatvédelmi nyilvántartási szám :

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre : virághagyma, tanácsadás

 

1.6.A megjelenített termékek csak online megvásárolhatók meg. A termékek tartalmazzák-e az Áfát.

 

1.7. A webshopban a termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a

valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása:

  • Adatok Megadása
  • Szállítás és fizetés
  • Adatok ellenőrzése
  • Megrendelés elküldése

 

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék

törlése, ár ellenőrzése stb.)

 

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

 Fizetési módok :

  • előre utalás
  • utánvét

 

A kiszállítás futárszolgálattal történik.

 

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének

megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48

órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása

akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor

az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben

megállapodtak.

 

 

1.13. A megrendelések feldolgozása 

 

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,

felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől

számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,

de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése

Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt

termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,

visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

 

Panaszkezelés

1.17. A webshop köteles fogadni a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás

ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja -

elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

1.18. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30

(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fonyódi Városi

Bíróság/Törvényszék illetékességét.

 

Szőlősgyörök 2022.09.01